YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản nhất bùng nổ phong trào Đồng khởi ở miền Nam (1959-1960)

  • A. do Mĩ- Diệm thực hiện chính sách “Đả thực”, “Bài phong”, “Diệt cộng
  • B. Mỹ- Diệm phá Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực hiện chính sách “Tố cộng”, “Diệt cộng”
  • C. do chính sách cai trị của Mĩ- Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề.
  • D. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA