YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam sự kiện nào được đồng chí Nguyễn Chí Thanh nhận định là "ý Đảng lòng dân gặp nhau"?

   

  • A. Phong trào Đồng Khởi (1959-1960). 
  • B. Chiến thắng Bình Giã (1964).
  • C. Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968.
  • D. Chiến thắng Ấp Bắc (1963).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA