YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?

  • A. Fe, Ni, Sn
  • B. Zn, Cu, Mg
  • C. Hg, Na, Ca
  • D. Al, Fe, CuO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Các kim loại đứng trước cặp H+/H2 có thể tác dụng được với HCl.

  - Các kim loại đứng trước cặp Ag+/Ag có thể tác dụng được với AgNO3.

  Vậy các kim loại vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là Mg, Zn, Al, Fe, Ni và Sn.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26057

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA