• Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

       (a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

       (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

       (c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.

       (d) Cho bột Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

  Số thí nghiệm cuối cùng còn lại dung dịch chưa 1 muối tan là:

  • A. 2.
  • B. 1.
  • C. 4.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (a) Cu(dư)  + 2Fe(NO3)3 →Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

  (b) CO2 (dư) + NaOH → NaHCO3

  (c) Na2CO3 (dư) + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + 2NaHCO3 (ngoài ra còn Na2CO3 dư)

  (d) Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

  Vậy có 2 thí nghiệm dung dịch thu được chỉ chứa 1 muối tan là (b), (d).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC