YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng ?

  • A. Tất cả các amino axit đều lưỡng tính. 
  • B. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.
  • C. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.       
  • D. Trong 1 phân tử tetrapeptit có 4 liên kết peptit.         

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. Đúng, Tất cả các amino axit đều là những lưỡng tính.

  B. Sai, Các hợp chất peptit kém bền trong cả môi trường axit lẫn môi trường bazơ.

  C. Sai, Các đipeptit mạch hở trở lên mới có thể tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.        

  D. Sai, Trong 1 phân tử tetrapeptit thì chỉ có 3 liên kết peptit.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 26042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA