YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chất A có công thức phân tử là C4H9O2N, biết:

  Biết B là muối cùa α-amino axit, công thức cấu tạo của A, C lần lượt là:

  • A. H2NCH2CH2COOCH3 và  ClH3NCH2CH2COOH
  • B. CH3CH(NH2)COOCH3 và  CH3CH(NH3Cl)COOH
  • C. H2NCH2CH2COOCH3 và  CH3CH(NH3Cl)COOH
  • D. CH3CH2CH2(NH2)COOH và CH3CH2CH(NH3Cl)COOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Phương trình phản ứng :

  CH3CH(NH2)COOCH3 + NaOH →  CH3CH(NH2)COONa + CH3OH (1)

  CH3CH(NH2)COONa + HCl dư → CH3CH(NH3Cl)COOH + NaCl (2)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26058

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA