YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lên men hoàn toàn a gam glucozơ, thu được C2H5OH và CO2. Hấp thụ hết CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của a là:

  • A. 30,6
  • B. 27,0
  • C. 15,3
  • D. 13,5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Ta có: 

  \({n_{gluco{\rm{zo}}}} = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{2} = \frac{{{n_{CaC{O_3}}}}}{2} = 0,075\,mol \Rightarrow {m_{gluco{\rm{zo}}}} = 0,075.180 = 13,5gam\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26051

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA