YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe3O4 rồi nung nóng sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm Al, Fe, Al2O3, FeO và Fe3O4. Cho toàn bộ X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được 2,352 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y được a gam muối khan. Xác định giá trị của a là:

  • A. 27,965
  • B. 16,605
  • C. 18,325
  • D. 28,326

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Khi cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, ta có:

  \({n_{HCl}} = 2({n_{{H_2}}} + {n_{{H_2}O}}) = 0,53\;mol\)

  + Ta có:  \(a = {m_{KL}} + 35,5{n_{C{l^ - }}} = 27{n_{Al}} + 56{n_{Fe}} + 35,5{n_{HCl}} = 27,965gam\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26075

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA