YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo X cần 1,106 mol O2, sinh ra 0,798 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Cho 24,64 gam chất béo X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là: 

  • A. 0,10.
  • B. 0,12.
  • C. 0,14.
  • D. 0,16.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Khi đốt cháy m gam X ta có hệ phương trình sau :

  \(\left\{ \begin{array}{l}
   \to {m_X} = 44{n_{C{O_2}}} + 18{n_{{H_2}O}} - 32{n_{{O_2}}} = 12,32\,(g){\rm{ }}\\
   \to {n_{O(trong{\rm{ X)}}}} = \frac{{2{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} - 2{n_{{O_2}}}}}{6} = 0,014\,mol
  \end{array} \right. \Rightarrow {k_X} = \frac{{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}}}{{{n_X}}} + 1 = 8 = 3{\pi _{C = O}} + 5{\pi _{C = C}}\)

  - Khi cho 24,64 gam X (tức là 0,028 mol X) tác dụng với dung dịch Br2 thì : 

  \({n_{{\rm{B}}{{\rm{r}}_2}}} = 5{n_X} = 0,14mol\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26059

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA