YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng etyl axetat thu được 0,54 gam H2O và V lít (đktc) khí CO2. Giá trị của V là:

  • A. 0,538.
  • B. 1,320.
  • C. 0,672.
  • D. 0,448.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Khi đốt cháy etyl axetat thu được: 

  \({n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}} = 0,03\;mol \Rightarrow {V_{C{O_2}}} = 0,672(lit)\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26066

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA