ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là:

  • A. Polietilen
  • B. Poli(vinyl clorua)
  • C. Amilopectin
  • D. Nhựa bakelit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Các polime mạch phân nhánh thường gặp là amilopectin và glicozen.

  - Các polime mạch không gian thường gặp là cao su lưu hóa và nhựa rezit (nhựa bakelit).

  - Các polime mạch không phân nhánh thường gặp là còn lại.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26053

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF