YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, dung dịch NaOH, dung dịch NaHCO3, dung dịch AgNO3/NH3, to. Số phản ứng xảy ra là

  • A. 3.
  • B. 5.
  • C. 6.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các đồng phân đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là C2H4O2 là CH3COOH, HCOOCH3

  CH3COOH là axit nên có thể tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3, AgNO3/NH3

  \(C{H_3}COOH + Na \to C{H_3}COONa + \frac{1}{2}{H_2}\) ; \(C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O\)

  \(C{H_3}COOH + NaHC{O_3} \to C{H_3}COONa + C{O_2} + {H_2}O\);

  \(C{H_3}COOH{\rm{ }} + {\rm{ }}N{H_3} \to {\rm{ }}C{H_3}COON{H_4}\) 

  HCOOCH3  có phản ứng tráng bạc và NaOH

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26079

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA