YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trùng hợp 224 lít etilen (đktc), thu được bao nhiêu gam PE với hiệu suất 70% ?

  • A. 280 gam.
  • B. 400 gam
  • C. 224 gam.
  • D. 196 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Ta có: 

  \({m_{PE}} = 28{n_{PE}} = 28.\frac{{{V_{{C_2}{H_4}}}}}{{22,4}}.H\%  = 196gam\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26067

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA