• Câu hỏi:

  Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong ?

  • A. Saccarozơ
  • B. Fructozơ
  • C. Glucozơ
  • D. Amilopectin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Saccarozơ hay còn gọi là đường mía, đường thốt nốt.

  - Fructozơ là thành phần chính của mật ong (fructozơ có độ ngọt lớn nhất trong các loại cacbohidrat).

  - Glucozơ hay còn gọi là đường nho, đường trái cây.

  - Amilopectin là một đoạn mạch của tinh bôt.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC