YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch có môi trường kiềm là:

  • A. Na, Ba, K
  • B. Be, Na, Ca 
  • C. Na, Fe, K 
  • D. Na, Cr, K 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Các kim loại kiềm, kiềm thổ đều tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường (trừ Be không phản ứng với H2O ở bất kì nhiệt độ nào) và dung dịch thu được là các bazơ tương ứng.

  2M + 2H2O → 2MOH + H2 (M là kim loại kiềm)

  N + 2H2O → N(OH)2 + H2 (N là kim loại kiềm thổ, trừ Be)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26043

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA