• Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

  • A. Dung dịch CuSO4 dùng trong nông nghiệp dể chữa mốc sương cho cà chua.
  • B. Nhỏ C2H5OH vào CrO3 thấy hiện tượng bốc cháy.
  • C. Nhỏ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch CuSO4 có kết tủa xanh lam.
  • D. Cu là kim loại màu đỏ, thuộc kim loại nặng, mềm và dễ dát mỏng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. Đúng, Dung dịch CuSO4 dùng trong nông nghiệp dể chữa mốc sương cho cà chua.

  B. Đúng, Nhỏ C2H5OH vào CrO3 thấy hiện tượng bốc cháy:

  C2H5OH + 2CrO3 → Cr2O3 + 2CO2 + 3H2O

  C. Sai, Nhỏ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch CuSO4 xảy ra các phản ứng sau :

  CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)xanh lam + (NH4)2SO4

  Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)2](OH): phức màu xanh lam

  D. Đúng, Cu là kim loại màu đỏ, thuộc kim loại nặng, mềm và dễ dát mỏng. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC