• Câu hỏi:

  Cho dung dịch chứa 14,6 gam Lysin (H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH) tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

  • A. 21,90.
  • B. 18,25.
  • C. 16,43.
  • D. 10,95.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Ta có:  \({n_{HCl}} = 2{n_{ly\sin }} = 0,2\;mol\)

  mmuối = \({m_{{\rm{lysin}}}} + 36,5{n_{HCl}} = 21,9gam\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC