YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được m gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,784 lít khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 2,7888 lít. Biết thể tích các khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là:

  • A. 4,788.
  • B. 4,480.
  • C. 1,680.
  • D. 3,920.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Tại thời điểm 2s (s), xét hỗn hợp khí ta có :

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  2{n_{{M^{2 + }}}} + 2{n_{{H_2}}} = 4{n_{{O_2}}}\\
  {n_{{H_2}}} = 0,1245 - {n_{{O_2}}}
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  2a + 2b = 0,28\\
  b = 0,0545
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 0,0855\\
  b = 0,0545
  \end{array} \right.\)

  \(\Rightarrow {M_{MS{O_4}}} = \frac{{13,68}}{{0,0855}} = 160\) suy ra M là Cu.

  - Tại thời điểm t (s) thì \({n_{Cu}} = 2{n_{{O_2}}} = 0,07\,mol \Rightarrow {m_{Cu}} = 4,48gam$\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26073

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA