YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân cần dùng 4,704 lít khí O2 , thu được 4,032 lít CO2 và 3,24 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 110 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phả ứng thì thu được 7,98 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muốn Y và b mol muối Z (MY > MZ ). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện chuẩn. Tỉ lệ a : b là:

  • A. 2 : 3
  • B. 3 : 2
  • C. 2 : 1
  • D. 1 : 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Khi đốt cháy m gam X ta nhận thấy Þ X chứa 2 este no, đơn chức mạch hở.

  \({n_{ - COO}} = {n_X} = \frac{{2{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} - 2{n_{{O_2}}}}}{2} = 0,06\,mol \Rightarrow {C_X} = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}} = 3\;({C_3}{H_6}{O_2})\)

  - Khi cho m gam X trên tác dụng với 0,11 mol KOH thì :

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  68{n_{HCOOK}} + 82{n_{C{H_3}COOK}} = {m_{{\rm{r\raise.5ex\hbox{$\scriptstyle 3$}\kern-.1em/
   \kern-.15em\lower.25ex\hbox{$\scriptstyle 3$} n khan}}}} - 56{n_{KOH}} = 5,18\\
  {n_{HCOOK}} + {n_{C{H_3}COOK}} = {n_X} = 0,06
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {n_{HCOOK}} = 0,05\,mol\\
  {n_{C{H_3}COOK}} = 0,01\,mol
  \end{array} \right.\)

  \(\Rightarrow \frac{{{n_{C{H_3}COOK}}}}{{{n_{HCOOK}}}} = \frac{{0,01}}{{0,05}} = \frac{1}{5}\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26063

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA