YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chất X có công thức phân tử C2H7O3N. Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đun nóng nhẹ đều thấy khí thoát ra. Lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa 0,25 mol KOH. Sau phản ứng cô cạn dung dịch được chất rắn Y, nung nóng Y đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

  • A. 16,6
  • B. 18,85
  • C. 17,25
  • D. 16,9

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\Rightarrow {m_{{\rm{ran}}}} = 138{n_{{K_2}C{O_3}}} + 56{n_{KOH(du)}} = 16,6gam\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26070

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA