YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây đúng ? 

  • A. Đun nóng tinh bột với dung dịch axit thì xảy ra phản ứng khâu mạch polime.
  • B. Trùng hợp axit ω-amino caproic thu được nilon-6.
  • C. Polietilen là polime trùng ngưng.
  • D. Cao su buna có phản ứng cộng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A. Sai, Đun nóng tinh bột với dung dịch axit thì xảy ra phản ứng cắt mạch polime      .

  B. Sai, Trùng hợp axit e-aminocaproic thu được nilon-6.

  C. Sai, Polietilen là polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp.

  D. Đúng, Trong phân tử cao su buna:  còn liên kết đôi C = C, nên có thể tham gia phản ứng cộng.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26056

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA