YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 8,64 gam Al vào dung dịch X (được tạo thành bằng cách hòa tan 74,7 gam hỗn hợp Y gồm CuCl2 và FeCl­3 vào nước). Kết thúc phản ứng thu được 17,76 gam chất rắn gồm hai kim loại. Tỉ lệ số mol FeCl3 : CuCl2 trong hỗn hợp Y là: 

  • A. 2 : 1
  • B. 3 : 2
  • C. 3 : 1
  • D. 5 : 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Xét quá trình phản ứng của Al với dung dịch X ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  133,5{n_{AlC{l_3}}} + 127{n_{FeC{l_2}}} = {m_{Al}} + {m_Y} - {m_{\rm{r}}} = 65,58\,(g)\\
  {n_{AlC{l_3}}} = {n_{Al}} = 0,32
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {n_{AlC{l_3}}} = 0,32\,mol\\
  {n_{FeC{l_2}}} = 0,18\,mol
  \end{array} \right.\)

  - Trong Y có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  135{n_{CuC{l_2}}} + 162,5{n_{FeC{l_3}}} = {m_Y} = 74,7\\
  2{n_{CuC{l_2}}} + 3{n_{FeC{l_3}}} = 3{n_{AlC{l_3}}} + 2{n_{FeC{l_2}}} = 1,32
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {n_{CuC{l_2}}} = 0,12\,\\
  {n_{FeC{l_3}}} = 0,36\,
  \end{array} \right.\)

  \(\Rightarrow \frac{{{n_{FeC{l_3}}}}}{{{n_{CuC{l_2}}}}} = \frac{3}{1}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>