YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

       (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư                  (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

       (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng              (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

       (e) Nhiệt phân AgNO3                                                (f) Điện phân nóng chảy Al2O3

  Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiện thu được kim loại là:

  • A. 4.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Phương trình xảy ra:

       (a) Mg + Fe2(SO4)3 → MgSO4 + 2FeSO4 (1)         Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe (2)

  + Nếu cho Mg tác dụng với Fe3+ dư thì chỉ dừng lại ở phản ứng (1) khi đó sản phẩm sẽ không có kim loại.

  + Nếu cho Mg dư tác dụng với Fe3+ thì xảy ra cả 2 phản ứng (1) và (2) khi đó sản phẩm thu được có chứa kim loại.     

  Vậy có 3 thí nghiệm thu được kim loại là (c), (e), (f).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 26060

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA