YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2 – 1951) có ý nghĩa là 

  • A. Đại hội kháng chiến toàn dân.    
  • B.  Đại hội xây dụng và bảo vệ Tổ quốc.
  • C. Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
  • D. Đại hội kháng chiến thắng lợi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>