AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung trọng tâm của đường lối đổi mới ở Việt Nam (từ tháng 12 – 1986) phù hợp với xu thế phát triển của thế giới là 

  • A. Tham gia mọi tổ chức khu vực và quốc tế 
  • B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm
  • C. Mở rộng hợp tác, đối thoại, thỏa hiệp.   
  • D. Thiết lập quan hệ đồng minh với các nước lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>