AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điếm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975 là một Đảng lãnh đạo nhân dân 

  • A. tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền Nam - Bắc.
  • B. thực hiện nhiệm vụ đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • C. hoàn thành cách mạng dân chủ và xã hội chủ nghĩa trong cả nước.
  • D. hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>