AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong giai đoạn 1936-1939, nhân dân Việt Nam chưa thực hiện 

  • A. Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít.
  • B. Đòi các quyền tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
  • C. Kết hợp các hình thức đấu tranh công khai và bí mật.
  • D. Giành độc lập dân tộc và cách mạng rộng đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>