AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thời kỳ 1954 - 1975, nhân dân miền Nam Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chiến lược nào? 

  • A. Hoàn thành cải cách ruộng đất và triệt để giảm tô, giám tức.
  • B. Hoàn thành cụộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
  • C. Chống việc tổ chức bầu cử riêng rẽ của chính quyền Sài Gòn
  • D. Chống chính sách tố cộng, diệt cộng của chính quyền Sài Gòn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>