AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)? 

   

  • A. Mỹ giữ vai trò lãnh đạo phe Đồng minh từ khi chiến tranh bùng nổ.
  • B. Liên Xô giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tiêu diệt phát xít.
  • C. Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi căn bản tình hình thế giới.
  • D. Chiến tranh kết thúc mở ra thời kỳ phát triển mới của lịch sử thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>