AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chiến quyền (1941-1945), một trong những nhiệm vụ cấp bách của Ddảng Cộng sản Đông Dương là vận động quần chúng tham gia 

  • A.  Hội Liên Việt        
  • B. Các Hội Phản đề.
  • C. Mặt Trận Việt Minh   
  • D. Các Uỷ ban hành động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>