AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực dân Pháp sử dụng phương thức chủ yếu nào trong quá trình xâm lược Việt Nam cuối thế kỷ XIX? 

  • A. Kết hợp tấn công quân sự với thủ đoạn ngoại giao.
  • B.  Phối hợp với nhà Nguyễn đàn áp phong trào yêu nước.
  • C. Kết hợp tấn công quân sự với thủ đoạn kinh tế.
  • D. Sử dụng thương nhân và nhà truyền giáo làm nòng cốt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>