AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam quyết định phát động hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975) đều xuất phát từ 

  • A.  tác động của cục diện hai cực – hai phe.
  • B. sự ủy nhiệm của Liên Xô và Trung Quốc.
  • C. phản ứng tất yếu trước nguy cơ bị xâm lược.
  • D. yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>