AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này 

  • A. giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân.
  • B.  lật đổ được sự thống trị của tư sản và phong kiến.
  • C. là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.
  • D. giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>