AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trước khi tực dân Pháp xâm lược (1858), Việt Nam là một quốc gia 

  • A. Độc lập, có chủ quyền    
  • B. Độc lập trong Liên bang Đông Dương.
  • C. Dân chủ, có chủ quyền.       
  • D. Tự do trong Liên bang Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>