AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt của giai cấp công nhân Việt Nam so với giai cấp công nhân ở các nước tư bản Âu- Mỹ là 

  • A. Ra đời sau giai cấp tư sản Việt Nam
  • B. Ra đời cùng giai cấp tư sản Việt Nam.
  • C. Ra đời sau giai cấp tiểu tư sản Việt Nam.     
  • D. Ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>