AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện nào dưới đây góp phần làm giảm rõ rệt tình hình căng thẳng ở châu Âu? 

   

  • A. Sự thành lập của Cộng đồng châu Âu (EC).
  • B.  Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.
  • C. Sự tan rã của tố chức Hiệp ước Vácsava.
  • D. Sự giải thể của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>