AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kêu gọi 

  • A. Nhân dân cả nước thực hiện “Ngày đồng tâm”.   
  • B. Cải cách ruộng đất và thực hành tiết kiệm.
  • C. Tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân      
  • D. Nhân dân thực hiện phong trào tăng gia sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>