RANDOM
 • Câu hỏi:

  Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V. I. Lênin đề ra trong 

  • A.  Chính sách kinh tế mới (NEP).   
  • B. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
  • C. Chính sách cộng sản thời chiến.    
  • D. Luận cương tháng Tư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA