AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào dưới đây tác động đến việc các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực trong nửa sau thế kỷ XX? 

  • A. Chủ nghĩa khủng bố, li khai xuất hiện.
  • B. Các nước lớn chi phối quan hệ quốc tế.
  • C. Sự phát triển của cách mạng khoa học - kỹ thuật.
  • D. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>