AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực dân Pháp ký với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa - Pháp (tháng 2 - 1946) để thực hiện âm mưu gì? 

  • A. Phối hợp với quân Trung Hoa Dân quốc xâm lược Việt Nam lần thứ hai.
  • B. Ra miền Bắc Việt Nam chia sẻ quyền lợi với quân Trung Hoa Dân quốc.
  • C. Phối hợp với quân Trung Hoa Dân quốc giải giáp quân Nhật.
  • D. Đưa quân ra miền Bắc để hoàn thành việc xâm lược Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>