AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 -1918 có ý nghĩa như thế nào? 

  • A. Xác định được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc
  • B. Đặt cơ sở cho việc xác định con đường cứu nước mới.
  • C. Thiết lập mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và thế giới.
  • D. Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>