AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây là hệ quả của toàn cầu hóa? 

   

  • A.  Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế.   
  • B. Kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.
  • C. Giải quyết căn bản sự phân hóa giàu nghèo.  
  • D. Giải quyết triệt để những bất công xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>