AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh lạnh kết thúc đã 

   

  • A. tạo điều kiện tiên quyết cho các nước Đông Dương hội nhập quốc tế.
  • B. giúp các nước Đông Dương thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn viện trợ từ bên ngoài.
  • C. thúc đẩy xu thế đối thoại, hợp tác giữa các nước Đông Dương với các nước khác.
  • D. giúp các nước Đông Dương thoát khỏi sự chi phối của Liên Xô và Mỹ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>