YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 – 1941) chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương nhằm 

   

  • A. kết hợp giải quyết vấn đề dân chủ ở mỗi nước.     
  • B. giải quyết triệt để vấn đề dân tộc dân chủ.
  • C. thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc.      
  • D. chống âm mưu lập Liên bang Đông Dương của Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>