AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tình hình thế giới và trong nước những năm 80 của thế kỷ XX đặt ra yêu cầu cấp bách nào đối với Việt Nam? 

  • A.  Hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa   
  • B. Tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện.
  • C.  Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp.              
  • D.  Tập trung phát triển công nghiệp nặng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>