AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành chiến lược Chiến tranh đặc biệt ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1965), Mỹ nhằm thực hiện âm mưu chiến lược nào? 

  • A. Dùng người Việt đánh người Việt.     
  • B. Chia cắt lâu dài nước Việt Nam.
  • C. Cô lập lực lượng vũ trang cách mạng.     
  • D. Tách rời nhân dân với phong trào cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>