AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau Chiến tranh Lạnh là 

   

  • A. sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các công ty độc quyền.
  • B. quá trình hình thành các trung tâm kinh tế - tài chính Tây Âu và Nhật Bản.
  • C. sự xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới của tư bản tài chính.
  • D. sự phát triển của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>