Số học 6 Chương 1 Bài 6 Phép trừ và phép chia

5 trắc nghiệm 15 bài tập SGK 3 hỏi đáp

Ở bài 5 chúng ta đã tìm hiểu về Phép cộng và phép nhân, tiếp theo Bài 6 chúng ta tiếp tục tìm hiểu về 2 phép toán còn lại là Phép trừ và phép chia.

Tóm tắt lý thuyết

1. Phép trừ hai số tự nhiên

Tổng quát :  a (Số bị trừ)  - b (Số trừ) = c (Hiệu)

Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì ta có phép trừ a - b = x

VD:(Số bị trừ) - 3 (Số trừ) = 4 (Hiệu)

2. Phép chia hết và phép chia có dư

Tổng quát : a (Số bị chia) : b (Số chia) = c (Thương)

Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b \(\ne\) 0, nếu có số tự nhiên x sao cho b. x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết a : b = x.

VD: 12 (Số bị chia) : 3 (Số chia) = 4 (Thương)

Cho hai số tự nhiên a và b trong đó b \(\ne\) 0, ta luôn tìm được hai số hai số tự nhiên q và r duy nhất sao cho : a = b . q + r trong đó 0 ≤ r < b.

Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết.

Nếu r \(\ne\) 0 thì ta có phép chia có dư.

VD: 14 (Số bị chia) = 3 (Số chia) . 4 (Thương) + 2 (Số dư) là phép chia có dư với số dư r = 2.

       12 (Số bị chia) = 3 (Số chia) . 4 (Thương) + 0 (Số dư) là phép chia hết với số dư r = 0.

 

Kết luận: 

1. Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ.

2. Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q  sao cho : a = b. q

3. Trong phép chia có dư : 

                     Số bị chia = Số chia x Thương + Số dư

                                                          a = b . q + r (0 < r < b)

                     Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia

4. Số chia bao giờ cũng khác 0.

Bài tập minh họa

Bài 1:  Thực hiện phép tính : \(2017 - 1892 \) và xác định Số bị trừ, Số trừ, Hiệu

Hướng dẫn: \(2017- 1892 = 125\)

Với 2017 là Số bị trừ

     1892 là Số trừ

     125 là Hiệu

Bài 2:  Thực hiện phép tính : \(175 : 5\) và xác định Số bị chia, Số chia, Thương

Hướng dẫn: \(175 : 5 = 35\)

Với 175 là Số bị chia

      5 là Số chia

      35 là Thương

Bài 3: Tìm số dư r trong phép chia : \(128 : 3\)

Hướng dẫn: Ta có \(128 : 3 = 42 \) dư 2 Vậy nên số dư r = 2.

Lời kết

Qua bài học này giúp các em nắm rõ hơn về phép trừ và phép chia, cũng như hiểu rõ hơn về tính chất của phép trừ và phép chia. Từ đó các em có thực hiện các phép tính một cách dễ dàng và chính xác hơn.

Để củng cố bài học, xin mời các em làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Số học 6 Chương 1 Bài 6 với những câu hỏi ôn tập, bám sát nội dung bài học. Bên cạnh đó các em có thể nêu thắc mắc của mình thông qua phần Hỏi đáp Số học 6 Chương 1 Bài 6, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Phần hướng dẫn Giải bài tập Số học 6 Chương 1 Bài 6 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài toán từ SGK Toán 6 tập 1.

-- Mod Toán Học 6 HỌC247