YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 25 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 25 sách GK Lý lớp 12

Xét một vectơ quay  có những đặc điểm sau: 

- Có độ lớn bằng hai dơn vị chiều dài.

- Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s.

- Tại thời điểm t = 0, vectơ  hợp với trục Ox một góc 300.

Hỏi vec tơ quay  biểu diễn phương trình của dao động điều hòa nào?

A. \(x = 2cos(t -\frac{\pi}{3} )\).

B. \(x = 2cos(t +\frac{\pi }{6})\)

C. \(x = 2cos(t - 300)\).

D. \(x = 2cos(t + \frac{\pi }{3})\).

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

 • Ta có: 

  • Phương trình tổng quát: \(x = A\cos (\omega t + \varphi )\)

  • Trong đó: 

   • Có độ lớn bằng hai dơn vị chiều dài ⇒ Biên độ: A = 2 đơn vị chiều dài.

   • Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s  ⇒ Tần số góc: ω = 1rad/s.

   • Pha ban đầu: φ = 300 = .

⇒ Phương trình của dao động điều hòa: \(x = 2cos(t +\frac{\pi }{6})\)

⇒ Đáp án B

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 25 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON