RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 25 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 25 sách GK Lý lớp 12

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc \(\omega = 5\pi rad/s\), với các biên độ:

\(A_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} cm, A_2 = \sqrt{3} cm\) và các pha ban đầu tương ứng \(\varphi _1=\frac{\pi }{2}\) và \(\varphi _2=\frac{5\pi }{6}.\)

Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng toán tìm  phương trình dao động tổng hợp của hai dao động cho trước, đề bài cho ta các dữ kiện cần thiết là tần số góc \(\omega = 5\pi rad/s\), biên độ và pha ban đầu của 2 dao động.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tìm Biên độ của dao động tổng hợp theo công thức:  

  • \(A = \sqrt{A_{1}^{2} + A_{2}^{2} + 2A_1A_2\cos (\varphi _2 - \varphi _1)}\)

  • Bước 2: Tính \(\varphi\) từ tan\(\varphi\), trong đó: \(\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi _1 + A_2 \sin \varphi _2}{A_1 \cos \varphi _1 + A_2 \cos \varphi _2}\)   \(\Rightarrow \varphi\)

  • Bước 3:  Sau khi có A và \(\varphi\), viết lại phương trình dao động tổng hợp dưới dạng : \(x = A\cos (\omega t + \varphi )\),

Trong đó :  \(\omega = 5\pi rad/s\)  vì hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc. 

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

 • Ta có: 

  • \(A = \sqrt{A_{1}^{2} + A_{2}^{2} + 2A_1A_2\cos (\varphi _2 - \varphi _1)}\) = 2,3 cm

  •  \(\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi _1 + A_2 \sin \varphi _2}{A_1 \cos \varphi _1 + A_2 \cos \varphi _2}\)  ⇒  \(\varphi = 0,73 \pi\)

  • Vì  hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc \(\omega = 5\pi rad/s\) 

⇒ Phương trình dao động tổng hợp là: \(x = 2,3cos(5 \pi t + 0,73 \pi)\) (cm).

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 25 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Doanh

  Cho 2 dao động diều hòa  X1=A1cos(wt+pi/2)va x2=A2cos(wt+pi/6) dao động tổng hợp là x=30cos(wt+phi) (cm). giá trị cực đại của (A1+A2) gần nhất với giá trị nào sau đây? A.25cm B.20cm C.40cm D.35cm

  Theo dõi (2) 3 Trả lời
 •  
   
  Phạm Tràn Hà Mi

  vật lý - chương 1

  Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và cùng pha. Nếu vật tham gia dao động thứ nhát cơ năng của vật là W1. Nếu chỉ tham gia giao đọng thứ hai, cơ năng của vật là W2=4W1. Khi tham gia đồng thời 2 dao động, cơ năng của vật là

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)